Internetové obchody

Internetový obchod je dnes už bežný spôsob predaja. Chcete to skúsiť aj Vy? Prípadne chcete preniesť už fungujúci obchodný biznis aj na web? Či zameniť staršiu stránku online obchodu za novšiu? Radi Vám v tom pomôžeme! Súčasťou tejto služby je dodanie a implementácia dizajnu. Dizajn môžete doniesť aj vlastný. V prípade prechodu zo staršej verzie na novšiu Vám zabezpečíme prenos existujúcich dat do nového systému.

Administračný systém obsahuje časť na správu obsahu stránok a časť na správu obchodu. Systém vieme upraviť tak aby pokrýval rozsah a špecifiká vašej obchodnej činnosti.

Technológie ktoré využívame vrámci služby Webstránky sú hotové obchodné systémy MAGENTO a RUNSHOP, framework cakePHP, jazyky XHTML/HTML5, CSS2.1/CSS3, PHP, MySQL, JavaScript, jQuery.

Naše referencie pre službu internetový obchod.