Online marketing

Online marketing resp. internetový marketing sa dá rozdeliť do niekoľkých kategórií, v ktorých sa cítime doma:

 


1. Optimalizácia webu pre vyhľadávače
(SEO - search engine optimization)

Je to služba, ktorej poslaním je zabezpečiť Vám dlhodobú, rastúcu návštevnosť Vašho webového riešenia.

Služba začína analýzou, rozborom a výberom kľúčových slov a posúdením ich účinnosti vo vzťahu k odvetviu v ktorom pôsobíte. Ďalej pokračuje návrhom celkovej SEO stratégie a odporúčaných krokov (onPage a offPage). Jej súčasťou je stanovenie merateľných cieľov a ich priebežná kontrola.

2. Platené reklamy
(PPC - pay per click)

To znamená platíť za kliknutie a skutočnú návštevu Vašej stránky. Jedná sa o cielenú formu priameho marketingu a oslovenie takých návštevníkov, ktorý sa z nejakého dôvodu zaujímajú o oblasť v ktorej pôsobíte. Za zobrazenie reklamy v SERP-e neplatíte. Platíte až v momente, keď sa na ňu klikne a k dispozícii máte presnú štatistiku výsledkov. Preto je PPC jeden z najpresnejších reklamných kanálov. 

Súčasťou tejto služby je návrh, vytvorenie a správa nasledovných kampaní:
 • Google AdWords
 • E-target, atď.

Výsledková listina pri vyhľadávaní - SERP

3. E-mailový marketing (e-mailing, newsletter)

Výborná príležitosť ako zvýšiť zisk a neminúť veľa. E-mailing nie je spamovanie, pokiaľ sa nastaví korektne. Ponúka príležitosť informovať svojich zákazníkov o novinkách, akciách či inováciách v rozmedzí pár minút. Každá jedna kampaň sa dá vyhodnotiť nakoľko bola úspešná. Budujte pevné vzťahy so svojími zákazníkmi formou newslettrov.

4. Internetová analytika a konzultácie

Nástroje webovej analytiky prinášajú detailné informácie o stave vášho webu a správaní sa návštevníkov na ňom.

Zistíte odpovede napr. na tieto otázky:

 • Ako sa k vám návštevníci dostali?
 • Ako sa pohybujú na Vašom webe?
 • Koľko času na webe strávili?
 • Kde trávia najviac času?
 • Čo ich zaujíma najviac?
 • Odkiaľ odchádzajú?
 • a mnohé ďalšie ... 

Tieto údaje sú dôležitým podkladom pre správne rozhodnutia majiteľov webu, manažérov, či webmasterov. Zistíte podľa nich, či sa návštevníci správali podľa Vášho očakávania, napr.:

 • Zaregistrovali sa?
 • Nakúpili to čo ste im chceli predať?
 • Pozreli si dôležité informácie? 
 • Zistili si kontakty na Vás?
 • Vyplnili očakávaný formulár? 
 • Stiahli si PDF-dokument? 
 • Koľko ľudí vlastne nakúpilo?