Aplikácie

Podnikanie na webe sa začalo online obchodmi. Dnes sa však služby poskytované zákazníkom cez web rozšírili na mnohé ďalšie oblasti. Cez web môžete podnikať s realitami, v poisťovacej branži alebo v cestovnom ruchu. Môžete mať online rezervačný systém alebo systém na naceňovanie a zadavánie objednávok do vašej kusovej či nízkonákladovej výroby. Možno potrebujete intranetovú vnútropodnikovú aplikáciu ako napríklad skladové hospodárstvo, správu objednávok či správu Vašej MLM obchodnej siete. Prípadne máte akýkoľvek iný nápad ako preraziť cez internet alebo ako internetové technológie využiť v rámci vlastného intranetu. Všetky tieto webové aplikácie máme, preto priďte k nám. Radi Vám váš nápad pomôžeme zrealizovať.

Technológie, ktoré využívame v rámci služby Aplikácie, sú hotové obchodné systémy TYPO3, RUNSHOP, MAGENTO a RUNSHOP, frameworky cakePHP a ZEND Framework, jazyky XHTML/HTML5, CSS2.1/CSS3, JAVA, PHP, MySQL, JavaScript, jQuery.

Naše referencie pre službu webové aplikácie